De Bundel begon in de zomer van 2021 als initiatief van vijf Amsterdammers die allemaal moeilijk een fijne en betaalbare woning konden vinden in onze lievelingsstad. Toen we hoorden dat de gemeente kavels beschikbaar ging stellen aan wooncoöperaties, moesten we eerst even opzoeken wat een wooncoöperatie precies is, maar vervolgens sprongen we er bovenop. 

Als wooncoöperatie ben je een democratische vereniging van huurders. In plaats van vastgoedpartijen hebben de huurders zelf inspraak over wat er in hun gebouw gebeurt. Omdat het gebouw nog gebouwd moeten worden, bepaalt de wooncoöperatie ook hoe alles eruit gaat zien, van de grootste lijnen tot de kleinste details.

De kavel waar wij altijd onze pijlen op hebben gericht is die bij het August Allebéplein. Allemaal voelen we ons verbonden met deze buurt. Onze voorzitter, Tayfun, is op enkele tientallen meters afstand van de kavel geboren. 

We zien ook dat het een buurt is die veel te verduren krijgt. Er worden gebouwen met lage huur gesloopt en hiervoor in de plaats komen veel te dure appartementen. Mensen die hier al jaren wonen worden hun wijk en soms zelfs hun stad uit gedrukt. We wisten meteen dat De Bundel een rol moest spelen om de huidige bewoners van Nieuw-West mee te laten profiteren van alle veranderingen die er nu plaatsvinden. Niet alleen willen we de huur betaalbaar houden, we willen er ook voor zorgen dat De Bundel een belangrijke rol gaat spelen om Overtoomse Veld, dat door gentrificatie ontwricht wordt, op sociaal vlak bij elkaar te houden.

In het begin waren we vooral op het Allebéplein. We flyerden en praatten met onze buurtgenoten en probeerden aan te voelen wat deze buurt nodig had. We organiseerden bijeenkomsten waar iedereen aan mee kon doen. Al snel kwamen we in contact met mensen die, net als ons, Nieuw-West een warm hart toedragen en willen meedenken en -werken aan dit project.

En dus waren we van start. KvK, contact met de gemeente, het ging heel snel. Gek genoeg had één van de eerste dingen die we deden weinig te maken met onze eigen wooncoöperatie. In onze gesprekken op straat kregen we namelijk te horen dat de woningen in de Piet Mondriaanstraat en de Johan Greivestraat gesloopt zouden worden. Terugkeer zou voor een groot deel van de bewoners onmogelijk zijn. 

Als De Bundel hebben we de bewonerscommissie 'Johan Piet' toen ondersteund in het organiseren van een demonstratie. Hier bleek veel meer animo voor te zijn. Bewoners van Nieuw-West waren gentrificatie zat. Uiteindelijk heeft de bewonerscommissie dankzij hun harde werk een gesprek met De Key gekregen waar gunstigere voorwaarden uit zijn gekomen.

Het illustreerde meteen waarom we hiermee bezig waren. Wij besloten veel sociale huur te bouwen, een categorie van huur waar een nijpend tekort aan is in Amsterdam. Met name ook in Overtoomse Veld en Slotervaart, waar veel van die sociale huur wordt gesloopt en alleen dure nieuwbouw ervoor in de plaats komt.

Helaas paste het niet in het plan van de gemeente om op die plek sociale huur te bouwen. Toch houden we betaalbaarheid en toegankelijkheid hoog in het vaandel en blijven we strijden voor onze buurt. We willen dan ook zorgen dat tenminste de helft van de bewoners van De Bundel uit de buurt komt. En door onderling solidariteit te organiseren de prijzen te drukken voor de laagste inkomens.

Uit vijf kandidaten werd ons plan door de gemeente als beste gekozen. Toen we de kavel kregen toegewezen, raakte alles in een stroomversnelling. Al snel pasten we niet meer in de zaaltjes die we normaal gebruikten voor onze bijeenkomsten. 

De Bundel bestaat niet langer uit alleen een bestuur. De Bundel is nu echt een groep geworden, grotendeels van mensen die uit de buurt komen en precies weten wat er nodig is. Samen werken we aan het ontwerp, aan verbinding met de buurt, en brainstormen we over alles wat De Bundel gaat worden.